Bestuur Puntstudio Hoboken vzw

Het bestuur van Puntstudio vzw is alsvolgt samengesteld:

Voorzitter: René Bolens

Ondervoorzitter: Marc Adriaenssens

Secretaris: Annie Poelmans

Penningmeester: Brigitte Marien


Bestuurslid: Annemie Debelder