Bestuur Puntstudio Hoboken vzw

Het bestuur van Puntstudio vzw is alsvolgt samengesteld:

Voorzitter: René Bolens

Ondervoorzitter: Annemie Debelder

Secretaris: Annie Poelmans

Penningmeester: Brigitte Marien


Bestuurslid: