Casa Louisa

Casa Louisa is een cultuurcentrum in opbouw dat in 2014 haar deuren zal openen. Intussen zit de werking van Casa Louisa niet stil, het aanbod bestaat uit klassieke concerten, kinderfeesten, camping Louisa, theater, comedy en schoolprojecten.
Daarnaast zet Casa Louisa ook zwaar in op grote projecten zoals Tarzan is van Hoboken. Dit jaar ligt de focus op jongerenwerking en proberen we zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij onze werking. 
Cultuurhuis Casa Louisa is een initiatief van de Antwerpse cultuurcentra in samenwerking met hopen vrijwilligers, het district Hoboken, lokale partners, scholen...

Bezoek de site van Casa