Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw

De doelstelling van Hobuechen 1135 is het verleden en het heden van Hoboken een toekomst te geven. Foto’s, documenten en allerlei gebruiksvoorwerpen worden verzameld en na eventuele restauratie bewaard en bestudeerd. Archieven worden “omgespit”, verhalen en mondelinge tradities opgetekend voor het nageslacht. Alles wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd voor de toekomstige onderzoeker.

De vereniging organiseert allerlei activiteiten, waaronder driemaandelijkse bijeenkomsten met voordrachten, tentoonstellingen en uitstappen. Verder kan je er terecht om het archief te raadplegen. Tot slot zijn er nog de publicaties : de Gazette en de driemaandelijkse uitgave van het tijdschrift.

Bezoek de site van Heemkundige Kring