Petra

De Hobokense seniorenraad geeft advies over de heraanleg van een straat of de toegankelijkheid van personen met een handicap naar een openbaar gebouw. De districtsraad van Hoboken is verplicht advies te vragen. Deze raad staat los van politiek of godsdienst. Via de Hobokense districtsdiensten ontvangen de bestuursleden beleidsdocumenten en cijfermateriaal over onderwerpen die ouderen aanbelangen. Ze organiseren ook activiteiten.